หากมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบ

กรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
ติดต่อสอบถามได้ที่ อารีนี มะลี
0-7428-6969
areenee.m@psu.ac.th
หรือสอบถามทาง e-mail: rdo_grant@psu.ac.th